UNIVERSITI :

Skip Navigation Links
PENGENALAN
PERMARKAHAN RATING
LAPORAN
PROSES

Pengenalan Penarafan Bintang

1. Menilai kesediaan IPTA dalam pembekalan data berkualiti mengikut setiap modul (Modul Data Pelajar, Modul Data Staf dan Modul Data Penyelidikan, Perundingan dan Pengkomersilan); dan

2. Menilai kecekapan penghantaran data secara keseluruhan.

3. Kriteria penilaian adalah berdasarkan 3 kategori iaitu:-

  • Masa penghantaran (20%)
  • Kesempurnaan Data (40%)
  • Kualiti Data (40%)

4. Sistem Rating yang disediakan di e-anjung adalah sebagai garis panduan sahaja bagi memudahkan IPTA membuat semakan dan meningkatkan kualiti data masing-masing. Untuk makluman pihak IPTA, pihak KPM berhak untuk mengubah kaedah pengiraan dan format serta medan-medan untuk dimasukkan dalam kriteria star rating pada bila-bila masa.

5. Bagi penilai kriteria ke-3 (kualiti data) pihak KPT akan mengubah pemilihan jadual-jadual dari semasa ke semasa. Ini bertujuan supaya peningkatan kualiti data dapat dilakukan secara berterusan dan merangkumi semua format dan medan data dalam MyMoheS. Oleh yang demikian pihak IPTA dinasihatkan untuk membuat semakan dan pembetulan sekiranya perlu terhadap nilai kualiti data masing-masing secara menyeluruh dan berterusan.